Archiware P5 Backup

Kompleksowe rozwiązanie backupu danych z serwerów i stacji roboczych.
Kompleksowa obsługa nośników taśmowych LTO.
Archiwizacja danych w pełnym zakresie dla każdej wielkości firmy.