Integralność, innowacje, integracja

Te trzy proste, a jednocześnie niosące potężną moc słowa definiują nasze wartości w Seagate. Inspirują one osiąganie kolejnych poziomów doskonałości, nad którymi pracujemy każdego dnia dla naszych klientów, partnerów biznesowych, udziałowców, społeczności i dla siebie nawzajem. Stanowią one środki, które służą do mierzenia naszych aspiracji. Tworzą podstawy pod przyszłe osiągnięcia. Razem potrafią zrobić różnicę. Tak jak i my to wspólnie potrafimy

Integralność

Dajemy przykład jednakowego zaangażowania w sprawy ludzi, naszą planetę oraz biznesową opłacalność.

Innowacje

Zapewniamy wartość dla naszych klientów poprzez nowe odkrycia, sprawność technologii i dostarczane rozwiązania.

Integracja

Jesteśmy zaangażowani w promowanie równości w miejscu pracy oraz dbanie o to, aby wszyscy pracownicy czuli się bezpieczni, wartościowi i szanowani.