Przełączniki QNAP Adra NDR

W ostatnich latach rozwój cyfryzacji jest coraz silniej odczuwalny co ma wiele korzyści biznesowych i gospodarczych ale tez zagrożeń. Z tego też względu w 2016 roku Unia Europejska uchwaliła dyrektywę NIS. Zobowiązywała ona państwa członkowskie do wprowadzenia w ustawodawstwie krajowym odpowiednich środków i mechanizmów dążących do zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego sieci i systemów informatycznych.
Takie bezpieczeństwo zapewniają urządzenia do ochrony cybernetycznej ADRA NDR od QNAP. Są to zarządzalne przełączniki PoE z funkcjami NDR (wykrywanie sieci i reagowanie) na potrzeby szybkiego wykrywania zagrożeń ze strony ukierunkowanego oprogramowania typu ransomware i innych, a także wczesnego ostrzegania przed nimi.
Zapraszamy do kontaktu, wszystkie modele dostępne są w naszej dystrybucji!
Więcej o ADRA: https://www.qnap.com/pl-pl/product/series/adra-ndr