Przedstawiamy bramki KVM over IP typu OmniBus – KG0016 / KG0032 dzięki, którym zmodernizujesz swoją serwerownię. Zrównoważony rozwój ma kluczowe znaczenie we współczesnym biznesie, a konwergencja IT/OT znajduje się w czołówce innowacji. Związek ten nie tylko zwiększa konkurencyjność, ale także poprawia zdolność reagowania na potrzeby rynku, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa danych i czasu pracy sieci. Wraz ze wzrostem cyfryzacji w przemyśle, rola cyberbezpieczeństwa we wzmacnianiu synergii IT-OT jest kluczowa.

DigiKVM™ – KG0016/KG0032 są przykładem tej cyfrowej zmiany. Te w pełni cyfrowe bramki KVM over IP typu OmniBus wspierają cyfrową transformację w przestrzeniach takich jak serwerownie i centra danych. Za pośrednictwem bezpiecznego portalu oferują scentralizowane zarządzanie i zdalny dostęp do serwerów w czasie rzeczywistym. Niezależnie od typu sygnału danych z połączonego procesora KVM DigiProcessor, wszystkie transmisje są zdigitalizowane i chronione, zapewniając szybkie, wyraźne monitorowanie wideo z niezwykłą dokładnością obrazu.

Więcej o KG0016/KG0032: https://www.aten.com/pl/pl/products/kvm/prze%C5%82%C4%85czniki-kvm-over-ip/kg0016/